Idjut Boys Japan Tour 2012
Idjut Boys Japan Tour 2012

7.13(FRI) Sendai at Rensa
7.14(SAT) Okinawa at Loveball
7.20(FRI) Kagoshima at Timeless
7.21(SAT) Tokyo at eleven
7.28(SAT) Enoshima at Oppa-La
7.29(SUN) Fuji Rock Festival ‘12